Stockholm Städ

Byggentreprenad AB

Vi vågar påstå att vi är bäst på service.

Oavsett vilken tjänst du väljer kan du känna dig trygg då vi tillsammans, skräddarsyr vald uppdrag efter just dina behov.

Visst är det skönt när allt är samlat under ett tak?

Kvalitet & Pris

Att utföra vårt uppdrag med nogranhet har varit en självklarhet från början. Nöjda kunder är den absoluta förutsättningen för stabil tillväxt. Vår prislista i kombination med vår kvalitet gör att vi därför kan utlova: ” Valuta för pengarna ”.

Stockholm Städ & Byggentreprenad AB tänker alltid kundvänligt och därför tillkommer t.ex ingen start- eller körningsavgift.

Betalning

Betalningsperioden är 20 dagar netto. Betalning skall ske till: BG: 5323-6097. Första fakturan skickas via vanlig post kort efter första städningen. Vid regelbunden städning skickas fakturan strax efter månadens sista städtillfälle.

Stockholm Städ AB

Kvalitet & Pris

Att utföra vårt uppdrag med nogranhet har varit en självklarhet från början. Nöjda kunder är den absoluta förutsättningen för stabil tillväxt. Vår prislista i kombination med vår kvalitet gör att vi därför kan utlova: ” Valuta för pengarna ”.

Stockholm Städ & Byggentreprenad AB tänker alltid kundvänligt och därför tillkommer t.ex ingen start- eller körningsavgift.

VÅR PERSONAL BIDRAR TILL EN FANTASTISK TEAM SPIRIT OCH POSITIVT TÄNKANDE ATT FÖRA OSS FRAMÅT!

Skattereduktion

Köpare av hushållsnära tjänster har rätt till skattereduktion på 50% av arbetskostnaden för RUT-tjänster. Efter den 1 juli 2009 kom Skatteverket med nya regler; ”fakturamodellen” vilket innebär att skattereduktionen dras av direkt vid fakturabetalning. Vi sköter ansökan till Skatteverket och för det behöver vi registrera ditt personnummer. Ni som köpare får löpande information från Skatteverken om den preliminära skattereduktionen som ni tillgodoräknats, och det redovisas även på er inkomstdeklaration året därpå.

Försäkring & Reklamation

Vi är och vår personal är försäkrade. Vi har fullständig ansvarsförsäkring hos Folksam. Om en olycka skulle inträffa som vi är ansvariga för, t.ex. att ett föremål gått sönder, så ersätter vi det. Vi har som policy att vår personal måste kontakta kontoret direkt vid skadetillfället och därefter kontaktar kundtjänst dig. Upptäcks ni en skada som vi inte uppmärksammat så behöver du anmäla detta till kundtjänst. Är du inte nöjd med hur städningen har utförts behöver detta rapporteras till oss inom 24 timmar så att vi får en chans att korrigera det. Meddela gärna konkreta anledningar till varför städningen inte var till belåtenhet.

Nyckelrutiner

Vid regelbunden hemstädning har vi så kallade nyckelrutiner om det är så att ni inte kan vara hemma vid städtillfällena. Nyckelrutiner för hemstädning kan göras på olika sätt beroende på vad som passar er bäst. Ett alternativ är att ge er hemstädare en nyckelkopia. Vi skickar då en nyckelkvittens på att vi mottagit en nyckel där vi förbinder oss till att den endast används vid överenskommna tider för hemstädningen. Ett annat alternativ är att bestämma ett gömställe för nyckeln. Det kan exempelvis vara i en blomkruka på baksidan av huset där hemstädningen ska genomföras.

Avbokning och ombokning

Avbokning av städningen av hemstädningen ska göras senast 2 arbetsdagar innan förbestämt städdatum till vår kundtjänst. Vid sen avbokad tid så debiterar vi er för motsvarande 3 arbetstimmar.

Miljöpolicy

Företaget & miljön

Miljövänlighet är att undvika onödigt bruk av resurser och välja miljöutvecklande alternativ. Stockholm Städ & Byggentreprenad AB främsta möjlighet att bidra till en minskad miljöbelastning går genom företagets produkter och medarbetarnas kunskaper. Genom att arbeta strukturerat och kundanpassad med god planering kan Stockholm Städ & Byggentreprenad AB minska den totala belastningen på miljön och samtidigt erbjuda både kunder och medarbetare en renare och mer trivsam inre miljö. Med ett utvecklande miljöarbete stärker dessutom företaget sin position och konkurrenskraft på den öppna marknaden.

Genom företagets målsättning om att erbjuda hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster ska Stockholm Städ & Byggentreprenad AB:

Följa lagar och förordningar
Aktivt välja miljöförbättrande och resursbesparande produkter
Arbeta kompetensutvecklande inom företaget
Erbjuda företagets kunder miljöutvecklande tjänster

Minskad miljöpåverkan

Genom att följa företagets miljöpolicy bidrar Stockholm Städ & Byggentreprenad AB till en minskad miljöpåverkan. Samtidigt leder detta till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna och ett mer hälsosamt och långsiktigt hållbart resultat för våra kunder.